Transportní balení zboží

Svoz Vašeho zboží k nám do logistického centra
Balení zboží pro silniční, námořní a leteckou přepravu
Ošetření dřevěných obalů proti škůdcům v thermokomoře dle předpisu IPPC
Signování, vážení, vystavení balících listů
Stohování zboží do kontejnerů
Meziskladování
Exportní celní odbavení
Nakládka / zajištění nákladu na vozidle
Provedení transportu
Připojení L/C dokumentů
Poradenství v oblasti balení zboží a jeho pojištění,
stejně tak i sjednání výhodného pojištění zásilky
Výhoda pro Vás - máte jednoho partnera pro zabalení zboží
i pro jeho následnou přepravu !

Zabalíme zboží i přímo u Vás ve firmě !
Na přání k Vám přijedou naši pracovníci s odpovídajícím
vybavením a zabalí zboží na místě, případně naloží
do kontejneru, a provedou zajištění nákladu pro přepravu.

Kontaktní osoby
  Hr. Hannes Benedetter 0732-784811-19