Celní služby

Exportní a importní celní odbavení
Vyřízení celních záznamů
Zušlechťovací styk
Hlášení Intrastat
Informační servis
Řešení odvolání na CÚ


Kontaktní osoby
  Hr. Mario Schmitzberger 0732-784811-12